Produkty AntySeptik to biologicznie aktywne roztwory do zadań myjących, dezynfekujących, sterylizujących i odorobójczych. Możliwości ich zastosowania są praktycznie nieskończone i obejmują każdy proces wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub oczyszczania.  Z powodzeniem można nimi zastąpić do 80% powszechnie stosowanych środków chemicznych służących do czyszczenia i dezynfekcji różnorodnych powierzchni, pomieszczeń i urządzeń. Stosowanie preparatów AntySeptik przyspiesza i upraszcza proces czyszczenia oraz dezynfekcji, pozwalając przy tym na oszczędność czasu i generując nawet 25-40% oszczędności kosztów. Dochodzą do tego także korzyści środowiskowe i ekologiczne pod względem ograniczenia zużycia chemikaliów, które stają się jednym z głównych argumentów do korzystania z produktów AntySeptik - mogą one być stosowane od przemysłu rolniczego i spożywczego po wszystkie gałęzie przemysłu, które mają problemy z bakteriami, grzybami i wirusami.

Czym są nasze produkty?
     W wyniku połączenia naturalnych składników (zgodnych z celami i zasadami produkcji ekologicznej) w procesie reakcji elektrochemicznej powstają (w zależności od potrzeb i składników) aktywowane roztwory: od silnych i szybko działających środków dezynfekujący, które zabija wszystkie znane bakterie i wirusy w ciągu kilku minut, po roztwory alkaliczne, który usuwają metale ciężkie oraz takie, które służą jako doskonałe środki czyszczące. Zwiększony ORP poprawia rozpuszczalność, dyspersyjne i reaktywne właściwości produktów, będąc jednocześnie znaczącym wskaźnikiem potencjału biobójczego. Z kolei poziom współczynnika pH zsyntetyzowanych roztworów jest przez nas kontrolowany i regulowany w zakresie 2,0–13,0 ph.
Stwierdzono, że ten metastabilny stan, zachowujący wyższą reaktywność chemiczną i aktywność, utrzymuje się przez okres do 72 godzin po zabiegu, a nawet dłużej (gdy aktywowane roztwory są odpowiednio przechowywane, ich aktywność pozostaje przez okres 6 miesięcy i dłużej).
W niezależnych badaniach akredytowanych laboratoriów stwierdzono, że stężenia 1/1, 1/2 i 1/10 produktów AntySeptik działają skutecznie i zabijają wszystkie drożdże i pleśnie w ciągu jednej minuty. Co więcej, okazały się też skuteczne w ciągu jednej minuty przy stężeniu 1/20 na C. albicans (Bielnik Biały), która jest najczęściej występującym z patogenów grzybiczych w szpitalach. Ponadto był też skuteczny przy stężeniu 1/100 na C. glabrata i A. flavus (Kropidlak Żółty).
W opinii osób badających produkty, użycie AntySeptik jest podobne do zastosowania podchlorynu sodu i można go stosować do wszystkich celów, dla których podchloryn sodu jest stosowany, jednak jest od niego zdecydowanie bezpieczniejszy.

Zatem AntySeptik to JAŁOWY PRODUKT EKOLOGICZNY, BIODEGRADOWALNY, BEZPIECZNY DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA, a jego kontakt ze skórą nie wywołuje żadnych negatywnych skutków ani alergii. Skuteczność preparatu została potwierdzona pozytywnymi badaniami na biobójczość (norma PN-EN 13697:2015-06), atestem Higieny Żywności, badaniami dermatologicznymi przeprowadzonymi przez niezależne laboratorium certyfikowane w krajach UE, a także badaniami wykonywanymi przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

     Z dumą możemy powiedzieć, że produkty AntySeptik skutecznie mogą sprostać rozmaitym zastosowaniom. Mogą być używane zarówno tam, gdzie wymagane są tylko niewielkie ilości środków dezynfekujących np. do zastosowania domowego, jak i do dużych obiektów, gdzie na dużą skalę wymagana jest dezynfekcja, sterylizacja lub oczyszczanie. Siła roztworów może być również zmienna i dostosowana do warunków danego miejsca.