APUS Sp. z o.o.

     Firma APUS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu-Mokry Dwór. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Wrocławia Fabryczna., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534536, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 8992760059, REGON 360290766 jest polskim producentem ekologicznych preparatów dezynfekująco - czyszczących, znajdujących szerokie zastosowanie w gospodarce, przemyśle oczyszczaniu wody, sterylizacji, dezynfekcji przemysłowej, rolniczej i gospodarstwach domowych.
Poprzez ponad 3 letnią pracę nad technologią oraz standaryzacją produktów, uzyskano unikatowe ekologiczne preparaty, które zostały potwierdzone pozytywnymi badaniami na biobójczość (norma PN-EN 13697:2015-06), atest Higieny Żywności oraz badaniami dermatologicznymi przeprowadzonymi przez niezależne laboratorium certyfikowane w krajach UE.
Spółka obecnie prowadzi intensywne działania wdrożeniowo - sprzedażowe oraz działania badawczo-rozwojowe, ściśle współpracując z ośrodkami naukowymi takimi jak Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Trzeba podkreślić́, że preparaty APUS są̨ w 100% ekologiczne, nietoksyczne, produkowane z naturalnych składników i są̨ produktami przyszłości.
     Obecnie produkty ekologiczne zaczynają̨ wypierać́ tradycyjną toksyczną chemię, która znacząco degraduje zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko naturalne. Dużą rolę odgrywają̨ tutaj przepisy i normy europejskie, które nakładają̨ na firmy obowiązek stosowania ekologicznych produktów już̇ teraz. Spółka ma ambicje stworzenia znaczącej firmy działającej w branży biotechnologii koncentrującej się̨ na jakości, ekologii, dbałości o środowisko naturalne jednocześnie zatrudniając i współpracując z wybitnymi naukowcami z polskich jednostek naukowych.